Re: ‘Witte Nederlanders zijn zich amper bewust van hun witte privileges’ – Deel 1

In deze serie posts richten Lunk en ik ons op dit stuk . Gepubliceert op 23-9-2017 op de website trouw.nl met de titel ‘Witte Nederlanders zijn zich amper bewust van hun witte privileges’ door Janneke Stegeman.

Witte Nederlanders zijn zich amper bewust van hun witte privileges. Dat moet veranderen. En daar moet de theologie een rol in spelen, betoogt afzwaaiend Theoloog des Vaderlands Janneke Stegeman.

Theologie zit het leven dicht op de huid. Alle relevante levensvragen zijn theologische vragen. Dat is een brede omschrijving, maar ik vind dat je theologie niet te veel moet inperken.

Fatman: Ik vind zelf dat we theologie verder moeten inperken, het wordt teveel als tool gebruikt om mensen te onderdrukken onder het motto ‘maar God wil dit’. Gezien de titel ga ik er van uit dat mevr. Stegeman wil dat religie meer een inclusieve hug box word. Het is makkelijker om een AZC met meer witte mensen te vullen zodat het gelijkwaardiger is.

Lunk: Hoe zit Theologie in het leven dicht op de huid? Is dat niet een beetje afhankelijk van je wereldbeeld? Ik bedoel in mijn leven staat er niet echt iets zover van mijn huid dan een theoloog. En dan nog is het een nogal boude stelling dat al mijn levensvragen die ik relevant vind gelieerd zijn aan een god in het algemeen. Dus er een grote brede omschrijving van iets maken is dan niets meer dan extra gewicht en mening hangen aan je eigen beeld van de wereld. Maar gezien de titel denk ik dat het een terugkerend  thema gaat worden. Dat mijn beeld niet de hare is.

 

Het beeld dat gelovigen en ongelovigen van theologie hebben is vaak beperkt en benauwend. Theologie gaat dan om kerk, kerkgeschiedenis en kerkleer. ‘Kun je dat ook theologisch verwoorden?’, vroeg iemand, toen ik iets had gezegd over liefde en verzet. Maar wat ik net had gezegd wás theologie, ook al had ik het niet over God, genade of kerk gehad. Letterlijk is theologie spreken over God, maar net zo vaak breng ik als theoloog God niet ter sprake.

Fatman: “Letterlijk is slachten het ombrengen en verwerken van een dier, maar net zo vaak breng ik als slager geen dieren om”- een slager

Lunk: Hoe dan? Het beeld dat mensen hebben van theologie klopt. Dat werkt bestaat uit, en houd op bij, het denken en praten over god. Voor de andere raakvlakken hebben we andere beroepen. Zoals Sociologie, Psychologie enz. Het feit dat je een geloof hebt in een bepaald boek, en daaruit vind dat je op alles een antwoord hebt betekent niet dat je daadwerkelijk bevoegd bent om alles maar onder jou werkveld te schuiven.

Theologie kan ook worden opgevat als de beschrijving van hoe mensen door de eeuwen heen over God hebben gesproken. Zo’n historische benadering blijft op een afstand. Voor mij is een theoloog nooit een neutrale buitenstaander. Theologie formuleert geen universele antwoorden op grote vragen. Pas in de negentiende eeuw werd religieuze waarheid steeds meer gedefinieerd als harde feitelijkheid, in plaats van als de vorming van een levenshouding. Dat was een reactie op het waarheidsbegrip van de moderne tijd. Religieuze waarheid werd vastomlijnd, een perkje met gras erom, erbuiten[sic] mag je niet.

 

Voor mij is theologie de taal vinden voor wat het nu betekent, in mijn positie, om me te verbinden met de christelijke traditie. Dat levert beweeglijke theologie op, want contexten en vragen veranderen in dit gesprek met de traditie steeds. Ik zou zelfs zeggen dat verandering de enige constante is in de christelijke traditie. Traditie die steeds transformeert blijft leven.

Lunk: Tuurlijk, een Chirurg kan ook worden opgevat als arts, en vroeger was het ook gebruikelijk dat de chirurgijn zowel operaties deed, als wel de diagnostiek. Dus zullen we een KNO-arts een botbreuk in de linkerenkel laten zetten. Want het enige constante is verandering in de medische wereld. Wat kan er mis gaan? Hoewel dat is natuurlijk een beetje een scheve vergelijking. Want een KNO arts heeft 1: een degelijke opleiding gehad, en 2: daadwerkelijk kennis moeten maken met andere vlakken van de medische wereld. Een theoloog heeft het over godsdienst, en komt ook niet verder dan haar godsdienst.  

Fatman: Wat ze neerzet over dat theologie een als neutrale bijstander word gezien is ergens correct. Er zijn voldoende theologen die het op die manier aanpakken. Vaak wordt de persoon die theologie heeft gestudeerd wel gekleurd door zijn of haar geloof, en gezien het onderwerp vind ik dat niet zo erg. Zolang je bewust blijft van je bias kan je prima theologie en je geloof combineren. Wanneer ze begint met “voor mij is het meer bla bla bla” schiet ze in mijn ogen de verkeerde kant op. Ze definieert theologie alsof het alleen maar met het christendom kan werken.

 

Eind van deel 1, deel 2 gaat verder onder de kop Geloven is Gevaarlijk.

Door |2017-09-26T14:38:21+00:00september 26th, 2017|Uncategorized|0 Reacties

Geef een reactie